Jaarplan

Jaarplan

Het Jaarplan geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de begrote uitgaven verbonden aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. Deze worden per beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype, sector en investeringstype beschreven. Download de jaarplannen hier: Jaarplan 2011 Jaarplan 2012 Jaarplan 2013 Jaarplan

Meerjaren Ontwikkelingsplan\Development Plan

Meerjaren Ontwikkelingsplan\Development Plan

De Grondwet draagt de Staat op een meerjaren ontwikkelingsplan op te stellen. De plantermijn van 5 jaar van het MOP is officieus afgestemd op de algemene zittingsduur van gekozen regeringen. klik op de onderstaande links voor de Ontwikkelingsplannen Ontwikkelingsplan 2017-2021

BBP Cijfer

BBP Cijfer

Met behulp van het ‘BBP-rekenmodel’ van het Onderdirectoraat Economische Plannning en Onderzoek van de Stichting Planbureau Suriname worden schattingen en projecties gemaakt van de Surinaamse economie.

Beveiligd: Basistraining Results-Based Management (RBM) voor de ministeriële Plan Units

Beveiligd: Basistraining Results-Based Management (RBM) voor de ministeriële Plan Units

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Verder lezen

Tweede Halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’ 31 januari 2019

Tweede Halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’ 31 januari 2019

Het Planbureau is in 2017 van start gegaan met de publicatie van het halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’. Aan de hand van de laatste middellangetermijnvooruitzichten over de groei van de wereldeconomie, investeringstrends in de wereld, de internationale kapitaalmarkt, handelsontwikkelingen

Verder lezen

Halfjaarlijks verslag ‘Monitoring van de Surinaamse Economie met het Suryamodel’

In  het kader van het monitoren van de Surinaamse economie bij de uitvoering van het Ontwikkelings-plan (OP) 2017-2021, worden er twee halfjaarlijkse verslagen uitgegeven met de analyse van het verloop van een aantal geselecteerde indicatoren van het afgelopen jaar en

Verder lezen

Update Surya Model 2016

Update Surya Model 2016

Deze update van het model bevat de technische baseline van het Surya model per januari 2016. Hierbij zijn de overheids, monetaire, betalingsbalans, en het micro-blok geupdate tot en met 2014. Voor de overheid, betalingsbalans en monetaire inputs is met behulp

Verder lezen

AGRO- ECOLOGICAL ZONING

The “Agro-Ecological Zoning in Suriname” project was carried out within the framework of the “Basic Agreement for Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Republic of Suriname, signed on

Verder lezen

Missie

Vergroten van inzicht in de Surinaamse samenleving middels het monitoren en faciliteren van de nationale beleidsagenda naar duurzame ontwikkeling, welvaart en welzijn voor alle burgers.

Visie

Stichting Planbureau Suriname wil hét instituut zijn voor analyses en prognoses op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied.

Building Bridges

Building Bridges

Richting transformatie > Het Planbureau heeft gewerkt aan zichzelf door middel van professionele trainingen, waaronder de MBTI communicatie training.  Bekijk hier korte videoverslagen van de trainingssessies.

Verder lezen

Voor toegang tot de documenten is geen registratie nodig.