Met behulp van het ‘BBP-rekenmodel’ van het Onderdirectoraat Economische
Plannning en Onderzoek van de Stichting Planbureau Suriname worden schattingen en projecties gemaakt
van de Surinaamse economie.

New release updates BBP projecties 2019-2024