Het Jaarplan geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de begrote uitgaven verbonden aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. Deze worden per beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype, sector en investeringstype beschreven.

Download de jaarplannen hier: