De Grondwet draagt de Staat op een meerjaren ontwikkelingsplan op te stellen.
De plantermijn van 5 jaar van het MOP is officieus afgestemd op de algemene zittingsduur van gekozen regeringen.

klik op de onderstaande links voor de Ontwikkelingsplannen