Jaarplan

Jaarplan

Het Jaarplan geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de begrote uitgaven verbonden aan de uitvoering van beleidsmaatregelen. Deze worden per beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype, sector en investeringstype beschreven. Download de jaarplannen hier: Jaarplan 2011 Jaarplan 2012 Jaarplan 2013 Jaarplan

Meerjaren Ontwikkelingsplan\Development Plan

Meerjaren Ontwikkelingsplan\Development Plan

De Grondwet draagt de Staat op een meerjaren ontwikkelingsplan op te stellen.De plantermijn van 5 jaar van het MOP is officieus afgestemd op de algemene zittingsduur van gekozen regeringen. klik op de onderstaande links voor de Ontwikkelingsplannen Ontwikkelingsplan 2017-2021 2017

BBP Cijfer

BBP Cijfer

Met behulp van het ‘BBP-rekenmodel’ van het Onderdirectoraat EconomischePlannning en Onderzoek van de Stichting Planbureau Suriname worden schattingen en projecties gemaaktvan de Surinaamse economie. BBP update Mei 2022

Nationale Database van Ontwikkelingsprojecten (NDOP)

Klik op het knopje voor toegang tot de database

Klik hier

PERSBERICHT

‘Navigeren door het Macro-economisch landschap Suriname, Suryamodel 2024 & oliescenario’

‘Navigeren door het Macro-economisch landschap Suriname, Suryamodel 2024 & oliescenario’

In de periode 27 februari 2024 tot en met 8 maart 2024 organiseerde de Stichting Planbureau Suriname (SPS) wederom 5 mini workshops en een seminaar over de constructie van scenario’s met het Suryamodel. Het Suryamodel is een empirisch macromodel ter

Lees meer
Capaciteitsversterking voor het Nationaal Planapparaat

Capaciteitsversterking voor het Nationaal Planapparaat

Van 26 februari tot en met 8 maart vond een basistraining Results-Based Management(RBM) plaats in het Dr. Ir. Frank Essedgebouw (het Regeringsgebouw) Van 26 februari tot en met 8 maart vond een basistraining Results-Based Management (RBM) plaats in het Dr.

Basistraining Results-Based Management (RBM) voor de ministeriële Plan Units

Basistraining Results-Based Management (RBM) voor de ministeriële Plan Units

Basistraining Results-Based Management (RBM) voor Overheidsstructuren in Suriname Welkomstbrief In het Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de Republiek Suriname, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in juni 2017, is officieel aangekondigd dat de Results-Based Management methode gebruikt zal worden in de processen van planning,

Lees meer

Eerste Halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’ 30 juni 2019

Het Planbureau is in 2017 van start gegaan met de publicatie van het halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’. Aan de hand van de laatste middellangetermijnvooruitzichten over de groei van de wereldeconomie, investeringstrends in de wereld, de internationale kapitaalmarkt, handelsontwikkelingen

Lees meer

Halfjaarlijks verslag ‘Monitoring van de Surinaamse Economie’. Baseline scenario en andere scenario’s met het Surya model. Mei 2019.

In april 2018 is het eerste verslag gepubliceerd in het kader van het monitoren van de Surinaamse economie bij de uitvoering van het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021. Wegens verlate beschikbaarheid van relevante data, is het tweede halfjaarlijks verslag niet uitgekomen zoals

Lees meer

Update Surya Model 2016

Update Surya Model 2016

Deze update van het model bevat de technische baseline van het Surya model per januari 2016. Hierbij zijn de overheids, monetaire, betalingsbalans, en het micro-blok geupdate tot en met 2014. Voor de overheid, betalingsbalans en monetaire inputs is met behulp

Lees meer

Missie

Vergroten van inzicht in de Surinaamse samenleving middels het monitoren en faciliteren van de nationale beleidsagenda naar duurzame ontwikkeling, welvaart en welzijn voor alle burgers.

Visie

Stichting Planbureau Suriname wil hét instituut zijn voor analyses en prognoses op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied.

Building Bridges

Building Bridges

Richting transformatie > Het Planbureau heeft gewerkt aan zichzelf door middel van professionele trainingen, waaronder de MBTI communicatie training.  Bekijk hier korte videoverslagen van de trainingssessies.

Lees meer

Voor toegang tot de documenten is geen registratie nodig.