In april 2018 is het eerste verslag gepubliceerd in het kader van het monitoren van de Surinaamse economie bij de uitvoering van het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021. Wegens verlate beschikbaarheid van relevante data, is het tweede halfjaarlijks verslag niet uitgekomen zoals gepland was. Het is de bedoeling om voortaan in de maanden mei en oktober van het jaar de verslagen te publiceren. Met de laatste update van de vier macro-economische sectoren (de reële sector, de overheidssector, de betalingsbalans en de monetaire sector) over 2018 en recente projecties van de wereldmarktprijzen, zijn de modellen bijgewerkt. Aan de hand van een aantal assumpties en relevante beleidsmaatregelen, zijn de schattingen gemaakt voor 2018 en 2019 en projecties voor 2020-2021. Opgemerkt moet te worden dat bij deze scenario’s geen rekening is gehouden met de begroting van 2019. In de versie van oktober zal de goedgekeurde begroting worden meegenomen.

Onderstaande link biedt toegang tot het eerste verslag:

Halfjaarlijks verslag monitoring van de Sur. Economie met het Suryamodel. Mei-2019.