Wegens de beperkte tijd die de huidige Regering heeft gehad de beleidsmaatregelen integraal aan te passen, weerspiegelt Jaarplan 2011 dat voor U ligt, in grote lijnen nog het beleid van de vorige regering. Wijzigingen zullen evenwel worden aangebracht nog voor de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2011 in De Nationale Assemblee. Deze wijzigingen, eventueel met budgettaire consequenties, zullen beter de inzichten voor het bereiken van sociaal -economische
ontwikkeling van de huidige Regering tot uitdrukking brengen. Accenten van goed bestuur, zoals vergroting van transparantie, effectiviteit en efficiëntie, evenals bestrijding van corruptie, zullen de
algemene leidraad vormen bij de uitvoering van het beleid voor de komende jaren. Met de implementatie van Jaarplan 2011, zal het proces aanvangen van verzelfstandiging om land en volk naar een hoger welvaart- en welzijnsniveau te tillen. Hierdoor zal volwaardige participatie van elk individu in de samenleving mogelijk worden en zullen voor de diverse woongebieden en bevolkingsgroepen rechtvaardig gespreide en duurzame sociaal- economische ontwikkeling en groei worden veiliggesteld. Deze moeten leiden tot de vorming van een vooruitstrevende natie waarin alle Surinamers eensgezind werken voor nationaal succes.

 

 Klik hier om het jaarplan te bezichtigen.

2011