Het Jaarplan 2016 geeft weer het programma inzake de beleidsuitvoering van de op 15 augustus aangetreden Regering Bouterse – Adhin. Het uitgangspunt bij het opstellen van Jaarplan 2016 is het in oktober 2011 aangenomen Ontwikkelingsplan (OP) 2012-2016. Het beleidsuitvoeringsprogramma vervat in dit Jaarplan, is conform beleidsprogramma`s -projecten in de meerjaren beleidsbegroting 2016. In deze begroting worden de realisatiecijfers van 2014 en de ramingen van 2016 en de volgende jaren tot en met 2020 opgenomen. Hierdoor is het mogelijk evaluaties, analyses en prognoses te kunnen uitvoeren op de begrotingsposten cq beleidsprogramma’s, projecten en maatregelen en wordt effectief de begroting als planning- en monitoringsinstrument gebruikt, waarvan de resultaten en bevindingen vervat staan in het Jaarplan 2016. In het Jaarplan 2016 wordt in hoofdstuk 1 de realisatie van 2014 en hafljaar 2015 weergegeven alsook de de analyses van de realisaties van beleidsprogramma’s en -maatregelen naar beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype en sectorale bestemming. De realisatiecijfers over deze perioden zijn afkomstig van de afdeling Centraal Begrotings Boekhouding (CBB) van het Ministerie van Financiën. Het Ontwikkelingsplan voor 2016 met name de ontwikkelingsinvesteringen behorende bij de beleidsprogramma’s worden per sector, categorie en ministerie beschreven in hoofdstuk 2. De data voor analyse van de investeringen per beleidsgebied, programma en project (maatregel) is verstrekt door het desbetreffend ministerie. In hoofdstuk 3 ‘het Macroeconomisch Kader’ wordt beschreven, de ontwikkeling van de binnenlandse productie over de perioden 2010 tot en met 2014 en de prognose van 2015 en 2016. Ook worden belicht in dit hoofdstuk de overheidsfinanciën, omvang van de staatsschuld, de betalingsbalans, monetaire ontwikkelingen en de ontwikkeling van prijzen, lonen en koopkracht. In de Bijlagen worden de beleidsprogramma’s en -projecten overzichtelijk weergegeven naar ministerie, financieringsbron en financieringstype van het begrotingsjaar 2016 met een vooruitblik op de jaren 2017 tot en met 2020.

 

Klik hier om het jaarplan te bezichtigen

Jaarplan 2016