Het Jaarplan 2017 geeft weer het programma inzake de beleidsuitvoering van de op 12 augustus aangetreden Regering Bouterse–Adhin. Het uitgangspunt bij het opstellen van Jaarplan 2017 is het aangenomen Stabilisatie en Herstel Plan 2016-2018 en het concept Ontwikkelings Plan 2017-2021. Het beleidsuitvoeringsprogramma vervat in dit Jaarplan, is conform beleidsprogramma`s en -projecten in de meerjaren beleidsbegroting 2017. In deze begroting worden de realisatiecijfers van 2015 en het eerste halfjaar 2016 gepresenteerd en  zijn de ramingen van 2017 en de volgende jaren tot en met 2021 opgenomen. Hierdoor is het mogelijk evaluaties, analyses en prognoses te kunnen uitvoeren op de begrotingsposten cq beleidsprogramma’s, projecten en maatregelen.

 

Dit Jaarplan bestaat uit 3 delen: deel I behandelt de Macro-economische beschouwingen, waarbij een overview wordt gegeven van de globale economie en een macro-economisch overzicht van Suriname 2011-2016. Deel II handelt over de realisaties van de begrotingen van 2015 en halfjaar 2016 alsook de  analyses van de realisaties van beleidsprogramma’s en -maatregelen naar beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype en sectorale bestemming. De realisatiecijfers over deze perioden zijn afkomstig van het Ministerie van Financiën. Het  concept Ontwikkelings Plan voor 2017 met name de ontwikkelingsinvesteringen behorende bij de beleidsprogramma’s worden per sector, categorie en ministerie beschreven in deel III. De data voor analyse van de investeringen per beleidsgebied, programma en project (maatregel) is verstrekt door het desbetreffend ministerie.  In  Jaarplan 2017 wordt voor analyse van de overheidsfinanciën en schuldenlast, de ontwikkelingen  op de betalingsbalans en Monetair vlak verwezen naar de Financiële nota 2017, maar in het volgend Jaarplan zullen deze delen weer worden opgenomen. Het Planbureau zal op korte termijn  een aparte publikatie  uitbrengen waarbij de volledige analyse op macro en sectoraal niveau vervat is.

 

Klik op de links hieronder om het jaarplan 2017 en de bijbehorende errata te bezichtigen.

jaarplan2017-pic

Errata bij jaarplan 2017