Dit jaarplan bestaat uit vier delen: a) Macro- en Sociale Beschouwingen, waarin zijn opgenomen de internationale en nationale economische ontwikkelingen, evenals de ontwikkelingen op sociaal en milieugebied, b) Sectorale Ontwikkelingen, waarin geselecteerde productiesectoren nader worden belicht en deel
c) Het prioriteitsprogramma 2020. In dit deel wordt het prioriteitsprogramma toegelicht. Dit jaar zijn de
evaluatie van de ministeriële ontwikkelingsactiviteiten over 2018 en de eerste helft 2019 evenals de geplande ontwikkelingsactiviteiten per ministerie voor 2020, als bijlagen van het jaarplan opgenomen

Het Jaarplan 2020 weerspiegelt, net als vorig jaar, de transitie en de gestage uitbreiding van de plantechnische capaciteit van onze planinstituten. In 2018 is uitvoering gegeven aan het ontwerpen en formaliseren van de formatieplannen van de Ministeriële Plan Units (MPU) en de voorbereiding van rekrutering,
selectie en training van de staf. In de eerste helft van 2019 is zwaar geïnvesteerd in selectie, benoeming
en inschaling van de staf van de MPUs en uitvoering van de geplande training. Het betrof een intensief
RBM-trainingsprogramma dat door Planbureau en MPU-staf gevolgd is. Deze trainingen zijn met technische assistentie van de VN-systeem organisaties en CDB geïmplementeerd.

De MPU zijn een nieuw element in ons planapparaat, dat cruciaal is voor decentralisatie van planning
naar de lijn-ministeries. Tegelijkertijd vormen zij samen met de Plan Coördinatie Commissie en het Planbureau een netwerk dat coördinatie bevordert en de tendens tot versplintering minimaliseert. Echter, deze
recent operationeel geworden elementen van het planapparaat zijn nog fragiel en niet alle geplande hervormingen zijn uitgevoerd. Knellende uitdagingen zijn onder meer de formele benoeming van de MPUstaf, een betere integratie van de MPU met het werk van de beleids- en financiële afdelingen binnen de
ministeries. Daarnaast zijn er nog de technische uitdagingen die bij de voorbereiding van Ministeriële en
het Nationaal Jaar Plan 2020, duidelijk geworden zijn

Klik hieronder om het jaarplan te bezichtigen.