Voor u ligt het jaarverslag 2010 – 2012 van de Stichting Planbureau Suriname (SPS). Het is na een lange periode van stilte weer zover dat het Planbureau een jaarverslag aan U presenteert van haar producten en daaraan gerelateerde activiteiten. De verslagjaren 2010 – 2012 staan voornamelijk in het teken van transitie, om te komen tot een Planbureau met een toegevoegde meerwaarde voor de Regering en de samenleving. Door de komst van de Regering Bouterse – Ameerali in 2010, is de basis-inbedding van het Planbureau binnen de  verheidsstructuur veranderd, doordat deze onder de verantwoordelijkheid van de Vicepresident is geplaatst.
De ambitie is om van het Planbureau een duurzaam kennisinstituut te maken dat de Regering instrumenten biedt voor formulering van beleid en planning, waardoor de ontwikkeling van Suriname méér dan ooit ter hand wordt genomen middels een effectief en efficiënt opererend orgaan. Het Planbureau is van nationale noodzaak. Het instituut moet haar ‘vleugels’ uitslaan om midden in de haarvaten van de Surinaamse samenleving haar ‘voelhorens’ te hebben, waardoor de Regering en andere maatschappelijke actoren bruikbare handvatten aangereikt krijgen voor duurzaam beleid. Om deze transformatie teweeg te brengen, dient eerst het transitieproces ingezet te worden. Ons motto: SPS in Transitie op weg naar Planbureau ‘Nieuwe Stijl’ Directieteam
Stichting Planbureau Suriname (SPS)

Directieteam SPS,
Drs. Deborah Arti Phoelsingh, MPA | Drs. Lilian Menke – Tangali | Drs. Joyce Kariodimedjo

 Klik hier om het jaarverslag te bezichtigen.

151127Jaarverslag2012Thumb