Comform artikel 40 van onze Grondwet, heeft de Regering Santokhi-Brunswijk dit Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 opgesteld. Dit plan vormt het uitgangspunt voor de Groei- en Moderniseringsfase van deze Regering en dient derhalve als lichtbaken naar de toekomst toe . Een degelijk plan is een noodzaak voor de republiek, die een significante sociaal-economische ontwrichting heeft moeten meemaken, en welke thans middels het uitvoeren van het Hertselplan 2020-2022 nu in stabiel vaarwater is terecht gekomen. Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 bouwt dus op het Herstelplan 2020-2026 en geeft verdere invulling aan de Planwet welke een evenwichtig gespreide sociaal-rechtvaardige onwikkeling van de samenleving als missie heeft.

Deze link biedt toegang tot het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026