In overeenstemming met artikel 40 van onze Grondwet, dat voorschrijft dat met inachtneming van de sociale en economische doelstellingen van de Staat, om de vijf jaar een ontwikkelingsplan bij wet moet worden vastgesteld, wordt het ontwikkelingspan lopende van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, nu overgenomen door een nieuw plan, geldend voor de planperiode 2017 tot en met 2021.
Intussen is ons land, langer dan een jaar, financieel-economisch in zwaar weer beland. Onze nationale deviezeninkomsten vertonen vooral in deze periode scherpe daling. Onze exportgerichte sectoren, aardolie en goud, zijn – zoals u inmiddels al heeft vernomen – getroffen door een sterke daling van wereldmarktprijzen, terwijl de multinational Alcoa haar omzetten en exporten, door afname van de internationale vraag naar aluinaarde, dusdanig heeft zien dalen, dat zij heeft moeten overgaan tot sluiting van dochterondernemingen in de wereld, waaronder ook haar bauxiet/aluinaardevestiging Suralco in ons land.
Wij worden geconfronteerd met een voldongen feit, waarbij wij met veel minder staatsmiddelen onze samenleving draaiende moeten houden. Hierdoor ervaren wij problemen, zoals inkrimping en sluiting van bedrijven, met als gevolg toenemende werkloosheid en verlies van inkomens, die leiden tot verschijnselen van sociale deprivatie. De waardevermindering van onze munt en de sterk fluctuerende wisselkoersen zijn de voornaamste oorzaken geweest van een hoge inflatie – een van meest voelbare gevolgen van onze economische crisis – en resulteerden in een aanhoudende daling van de koopkracht van onze bevolking. Hierdoor zijn verscheidene overheids- en particuliere sociale diensten moeilijk bereikbaar of onbereikbaar geworden voor sociaal kwetsbaren en de in problemen geraakte middenklasse in onze gemeenschap.
Deze problemen kunnen opgelost worden. Onder erkenning dat onze huidige problemen ernstig zijn, blijf ik u voorhouden dat samenwerking, solidariteit, dialoog en overleg aan de basis liggen van de oplossing. Er zal een ommekeer komen.
Wij zullen ons samen hierover moeten buigen en in concreto aangeven wat en hoe, hoever en in welk tempo wij allen de “tering naar de nering” zullen moeten zetten om zo onze economie efficiënt te maken. Op de eerste plaats zullen wij zelf de handen uit de mouwen moeten steken om arbeid te verrichten en economische groei te realiseren. Samen zullen wij moeten werken aan de realisatie van de noodzakelijke diversificatie van onze economische basis, gebruik makend van de vele mogelijkheden die onze natuur biedt en tegelijkertijd deze natuur beschermen. Dit zal onze gemeenschap sociaaleconomisch weerbaar maken, onze bevolking sociaal verder zelfstandig maken, verzekeren dat ons milieu leefbaar blijft en onze ontwikkeling weer in opwaartse lijn brengen.

Het Ontwikkelings Plan (OP) 2017-2021 dat nu voor u ligt, geeft in algemene lijnen het ontwikkelingsbeleid aan, waarlangs deze ommekeer bewerkstelligd zal worden in deze weliswaar nietrooskleurige, maar ook zeker niet uitzichtloze financieel-economische en sociale situatie, waarin ons land zich bevindt.
Sprekend vanuit een helder inzicht in het eigene is dit OP, een integraal plan van crisisbestrijding, van herstel en van sociaaleconomische groei, met het nodige realisme en met een gezonde en vervulbare hoop voor de toekomst.

Klik op onderstaande links voor de files van OntwikkelingsPlan 2017-2021: