Met de laatste update van de reële sector over 2018 en 2019 en laatste projecties van de wereldmarktprijzen van de Wereldbank (oktober 2020), zijn de BBP projecties in december 2020 geactualiseerd. Op basis van een aantal assumpties en relevante beleidsmaatregelen zijn schattingen gemaakt van de baseline voor het jaar 2020 en projecties doorgerekend over de periode 2021-2024. Opgemerkt dient te worden dat bij deze projecties rekening is gehouden met de effecten van de Covid-19 pandemie op de verschillende bedrijfstakken. het doorrekenen van de economische vooruitzichten is gebruik gemaakt van het (BBP)-rekenmodel van de Stichting Planbureau Suriname (SPS).
De Surinaamse economie kromp in 2020 met 14,5 procent, als gevolg van productiedaling in haast alle sectoren van de economie. De forse afname van de productie kan worden toegeschreven aan de effecten van de Covid-19 pandemie en koopkrachtdaling (hoge inflatie). Volgens projectie zal de economie in 2021 nog inkrimpen met circa 2 procent Voor de periode 2022-2024 is een positieve gemiddelde reële groei van 1,3 procent geprojecteerd.

Klik op de links hieronder om de BBP cijfers en hun toelichting te openen:
Toelichting op de BBP proj.updates December 2020

Update BBP Projecties December_2020

BBP update december 2020