Dit is de eertse update van de BBP projecties voor 2020 op basis van voorlopige cijfers,  verkregen informatie  en assumpties per befrijfstak tot en met april 2020. Deze projecties worden beschouwd als de voorlopige baseline situatie, inclusief de effecten van de Covid 19-crisis op de verschillende bedrijfstakken. Voorts is er ook gebruik gemaakt van de recente projecties van de wereldmarktprijzen van de Wereldbank van april 2020.

Voor 2019 is de groei geschat op 0,5 procent en de groeiverwachting voor 2020 is -7,6 procent, mede als gevolg van Covid 19 en de lockdown van enkele maanden, alsook een aanmerkelijk koopkrachtverlies (als gevolg van hoge inflatie). Voor de periode  2021-2024 wordt een gemiddelde groei geprojecteerd van 1,5 procent. Hieronder volgt een nadere toelichting van de groeicijfers per sector.

Click hier op de BBP cijfers en hun toelichting te openen:
Toelichting op de voorlopige BBP proj.updates mei2020

Update BBP Projecties Mei_2020

Updates BBP projecties 2019 – 2024
Getagd op: