Dit is de eertse update van de BBP projecties voor 2020 op basis van voorlopige cijfers,
verkregen informatie en assumpties per befrijfstak tot en met april 2020. Deze projecties worden
beschouwd als de voorlopige baseline situatie, inclusief de effecten van de Covid 19-crisis op de
verschillende bedrijfstakken. Voorts is er ook gebruik gemaakt van de recente projecties van de
wereldmarktprijzen van de Wereldbank van april 2020.

Voor 2019 is de groei geschat op 0,5 procent en de groeiverwachting voor 2020 is -7,6 procent,
mede als gevolg van Covid 19 en de lockdown van enkele maanden, alsook een aanmerkelijk
koopkrachtverlies (als gevolg van hoge inflatie). Voor de periode 2021-2024 wordt een
gemiddelde groei geprojecteerd van 1,5 procent. Hieronder volgt een nadere toelichting van de
groeicijfers per sector.

Click op de links hieronder om de BBP cijfers en hun toelichting te openen:
Toelichting op de BBP proj.updates mei 2020

Update BBP Projecties mei_2020

Updates BBP projecties 2019 – 2024
Getagd op: