Het Planbureau vindt zijn oorsprong in 1951, toen op 30 juli van dat jaar de Stichting Planbureau Suriname (SPS) werd opgericht met als doel:

het formuleren, coördineren, monitoren en bijsturen van ontwikkelingsplannen welke leiden tot bevordering van de geestelijke en materiële welvaart in Suriname.  In 1973 werd de Planwet afgekondigd, die leidend is voor het functioneren van het Planbureau.

 

Bij het aantreden van de Regering Bouterse – Ameerali in 2010, is het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) opgeheven. Het Planbureau, welke de werk-arm was van het Ministerie van PLOS, werd tijdelijk geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. Op 19 januari 2011 besloot de Regering het Planbureau te doen ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Vicepresident. Budgettair en administratief is zij onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat Algemene Zaken.