Het initiatief tot het instellen van het Oktoberconcert komt van de directeur van de Stichting Planbureau Suriname, mw. drs. Lilian Monsels-Thompson. Het Oktoberconcert begon met de opstelling van een projectdossier van de directie dat op 15 september 2004 gericht werd aan de President. Hierin werd toestemming gevraagd het Oktoberconcert in te stellen en te verbinden aan de plechtige ceremonie van de Jaarrede van de President van de Republiek Suriname. Ook werd aangegeven dat het doel was de gemeenschap te betrekken bij deze gebeurtenis rondom de opening van het nieuwe begrotingsjaar. Iedereen had dan ook gratis toegang tot het concert. De locatie van het concert, de voortuin van het Dr. Ir. Frank Essed gebouw, maakte het behalve budgettair haalbaar, ook automatisch tot een openluchtconcert. Dag en tijdstip van het concert werden ook voorgesteld. Het gekozen tijdstip, vrijdag om zeven uur in de namiddag, was ook om kinderen gelegenheid te geven dit concert te bezoeken. De garantie van vaste medewerkers volgens het dossier zou worden ingevuld door het Eddy Snijders orkest en Maranatha mannenkoor. Elk jaar zouden er gastoptredens zijn van andere ensembles. Ook was aangegeven dat het een ononderbroken programma zou zijn, dus zonder pauze. Het initiatief werd goedgekeurd door de President en het eerste Oktoberconcert werd gegeven op 8 oktober 2004. 

De initiatiefnemer en organisator van het Oktoberconcert, het Planbureau, mag zich verheugen op een steeds groter wordend publiek, waarbij elk jaar rond de Jaarrede al geïnformeerd wordt naar de datum van het concert. Dat het een erepodium is geworden voor muziekensembles blijkt uit de verzoeken van artiesten om te mogen optreden. Het Nationaal Jeugdkoor van het Directoraat Cultuur is inmiddels toegevoegd aan de lijst van vaste participanten. In de loop der jaren is het karakter multifunctioneel geworden, waaronder het dienen als ontmoetingsplaats voor groepen uit de samenleving. In het tweede jaar werd daarom toch een korte pauze ingelast om dit karakter tot zijn recht te laten komen. Uitnodigingen worden ook speciaal verzonden naar diverse tehuizen en instituten.