Van 26 februari tot en met 8 maart vond een basistraining Results-Based Management(RBM) plaats in het Dr. Ir. Frank Essedgebouw (het Regeringsgebouw)

Van 26 februari tot en met 8 maart vond een basistraining Results-Based Management (RBM) plaats in het Dr. Ir. Frank Essedgebouw (het Regeringsgebouw). Deze basistraining was bestemd voor medewerkers van alle ministeriële Plan Units en hun tegenhangers binnen het Planbureau, die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van RBM in grote, complexe programma’s. In totaal zijn 89 personen getraind. 

Een ministeriële Plan Unit is een staforgaan dat per Presidentiële Resolutie ‘houdende instelling van Plan Units op elk ministerie’ (6 augustus 2018, no. 8537/18) is ingesteld. Dit betekent niet dat de Plan Unit de doelen en aard van het beleid bepaalt. Die worden door de Regering, de Minister, de directeur en leidinggevenden vastgesteld en uitgewerkt en uiteindelijk door DNA goedgekeurd. De ministeriele Plan Unit en haar plan-technische staf heeft een ondersteunende en adviserende rol bij de voorbereiding, formulering, monitoring en evaluatie van ministeriële plannen, beleidsprogramma’s en projecten.

De basistraining Results-Based Management (RBM) is georganiseerd en uitgevoerd door het Planbureau in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties (VN). Vier VN-trainers zijn ter beschikking gesteld om in de eerste week van de training de deelnemers de concepten, basisvaardigheden en praktische toepassing van Results-Based Management bij te brengen. In de tweede week hebben Surinaamse trainers vaardigheden bijgebracht in onder andere het nationale plannings- en begrotingsproces, districtsplanning, het gebruik van nationale planningsproducten en de samenwerking tussen ministeries onderling en met derden.

Na deze basistraining RBM zullen de ministeriële Plan Units in staat zijn om beter:

  • Jaarplannen van het Ministerie op te stellen in overeenstemming met de doelen en resultaten van het nationale ontwikkelingsplan.
  • Programma- en projectdocumenten te ontwikkelen op basis van het uitgestippelde beleid en naar uniforme standaarden binnen de overheid.
  • Monitorings- en evaluatierapporten van programma’s en projecten van het afgelopen jaar en andere reguliere rapporten op te stellen.
  • Het vaktechnisch personeel van de respectieve ministeries bij te staan en de vereiste documenten klaar te maken.
  • Een effectief technisch netwerk van planners van de ministeries en het Planbureau op te zetten en te onderhouden.

De capaciteitsversterking van de staf van de ministeriële Plan Units en het Planbureau wordt direct verder opgepakt met een vervolgtraining in de periode 8 april tot en met 22 mei 2019.  Deze tweede training wordt verzorgd door de Caribbean Development Bank in samenwerking met het Planbureau en is ook bestemd voor vertegenwoordigers van de bestuursdienst die betrokken zijn bij het proces van districtsplanning.

Voor meer informatie: St. Planbureau Suriname, Tel. 473146 tst.241, website: www.planningofficesuriname.com