Vaste publicaties

Vaste Publicaties Halfjaarlijks Jaarlijks 2-3 jaar 5 jaar
Meerjaren Ontwikkelingsplan
Ontwikkelingsplan/Jaarplan
Jaarverslag Stichting Planbureau Suriname
Macro-economische Verkenningen
Outlook van de Surinaamse economie
Productie in Suriname 2 jaar
Structuuranalyse van de Districten 3 jaar
Sector Studies
SPS mini-series

 

Publicaties 2008 – 2010

 

Jaar Titel/Subtitel,Afdeling
2010 september Jaarplan 2011
2010 juli Jaarverslag 2009, Stichting Planbureau Suriname
2010 mei Structuuranalyse Districten III/ROM
2010 maart Balans van de bevolking, Demografische ontwikkeling en Geografische mobiliteit. 1997-2007/Directie
2010 maart Update BBP groeiraming 2001-2010, SPS Nieuwsbulletin juli 2010
2009 augustus Outlook voor de Surinaamse economie 1997-2007 (intern)
2009 mei Jaarverslag 2008, Stichting Planbureau Suriname
2009 maart Mimimumlonen in Suriname, ’Inkomensverdeling, lonen en minimumlonen in het kader van het ontwikkelingsbeleid’/PP presentatie ATM seminar/ Directie