In dit rapport, het derde deel uit een serie van 4 (vier) rapporten over het Onderzoek Agrarisch
Potentieel van Suriname, komt de dierlijke productie aan de orde. Getracht is de stand van
zaken in de subsector Veeteelt vast te steIlen en een prognose te maken voor de naaste
toekomst. Uitgangspunt is de beschouwing van de situatie over de periode 2000 – 2005.
Beschreven worden de verschillende veesoorten, de veevoeding en dierziekten.
Ook wordt behandeld de ruimtelijke ordening van de veeteeltsector in Suriname, waarbij de voor
veeteelt belangrijke gebieden worden aangegeven en de veesoorten worden ingedeeld naar
geografische eenheid. Voorts worden de ontwikkelingsmogelijkheden belicht.
De totstandkoming van dit rapport is het resultaat van literatuurstudie, veldoriëntaties en
gesprekken c.q. interviews met actoren in de veeteeltsector.
De Stichting Planbureau Suriname bedankt verder een ieder, die heeft bijgedragen aan de
samenstelling van dit rapport.

Klik hier om het rapport te bezichtigen.

 

Agrarisch Potentieel - Veeteelt

Agrarisch Potentieel – Veeteelt