Dit rapport, waarin de subsector Visserij en Aquacultuur wordt belicht, is het laatste deel uit een
serie van 4 (vier) rapporten over het Onderzoek Agrarisch Potentieel van Suriname. Getracht is
de stand van zaken voor de natuurlijke productiegebieden (zee- en bevolkingsvisserij) alsmede
de teeltvisserij (aquacultuur) vast te steIlen en een prognose te maken voor de naaste toekomst.
Uitgangspunt is de beschouwing van de situatie over de afgelopen vijf jaar.
Na een hoofdstuk omtrent het algemeen overzicht van de visserij & aquacultuur in Suriname,
wordt de ruimtelijke ordening van de visserijsector behandeld, waarbij de voor visserij belangrijke
gebieden worden aangegeven en de vissoorten worden ingedeeld naar geografische eenheid.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen.
De totstandkoming van dit rapport is het resultaat van literatuurstudie, veldoriëntaties en
gesprekken c.q. interviews met actoren in de visserijsector.
De Stichting Planbureau Suriname bedankt voorts een ieder, die een bijdrage heeft geleverd aan
de samenstelling van dit rapport.

 

Klik hier om het rapport te bezichtigen.

 

Agrarisch Potentieel - Visserij

Agrarisch Potentieel – Visserij