In  het kader van het monitoren van de Surinaamse economie bij de uitvoering van het Ontwikkelings-plan (OP) 2017-2021, worden er twee halfjaarlijkse verslagen uitgegeven met de analyse van het verloop van een aantal geselecteerde indicatoren van het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor de komende vier jaren. Deze exercitie wordt uitgevoerd in  drie scenario’s namelijk het baselinescenario, het voorzichtige groeiscenario met beleidspakket en het gewenst groeiscenario met beleidspakket. Met de laatste update van data van de vier macroeconomische sectoren (de reële sector, de overheidssector, de betalingsbalans en de monetaire sector) over 2017 zijn de modellen gevoed en aan de hand van een aantal assumpties en relevante beleidsmaatregelen zijn de projecties gemaakt voor 2018-2021.

Onderstaande link biedt toegang tot het verslag.

Verslag Monitoring Sur Eco met Suryamodel-Mrt2018april23sk

Halfjaarlijks verslag ‘Monitoring van de Surinaamse Economie met het Suryamodel’