Het Planbureau is in 2017 van start gegaan met de publicatie van het halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’.

Aan de hand van de laatste middellangetermijnvooruitzichten over de groei van de wereldeconomie, investeringstrends in de wereld, de internationale kapitaalmarkt, handelsontwikkelingen en de wereldmarktprijzen van onze voornaamste exportproducten, wordt een analyse gemaakt van de invloed daarvan op onze economie.

Het doel van de publicatie  is de informatiebasis uit te breiden van Surinaamse beleidsbeslissers in vooral de publieke sector. Dit moet de kans vergroten op tijdige besluitvorming, gebaseerd op empirische informatie en ook leiden tot betere ontwikkelingsuitkomsten.

Onderstaande link biedt toegang tot het tweede verslag voor het jaar 2018.

Suriname binnen de wereldeconomie.-januari 2019

Tweede Halfjaarlijks verslag ‘Suriname binnen de Wereldeconomie’ 31 januari 2019