Prijsbeleid t.a.v. kaarten Stichting Planbureau Suriname
De Tekenkamer / GIS-afdeling van het Planbureau bevat een kaartenbestand van circa drieduizend (3000) analoge en digitale kaarten daterend vanaf 1954. Het betreft diverse overzichten, luchtfoto’s, digitale bestanden in Autocad en GIS. De informatie in de kaarten verwerkt zijn afkomstig van onderzoekingen en veldmetingen alsook in data verkregen uit samenwerkingsverbanden met andere instanties. De kaarten omvatten thema’s (districtskaarten, sociaaleconomische voorzieningen, infrastructuur etc.) die van enorme importantie zijn voor toekomstige analyses en planningsactiviteiten.

Verkoop kaarten
De kaarten die door het Planbureau ten verkoop worden aangeboden zijn zowel digitaal als in hardcopy te verkrijgen. Digitaal worden de kaarten alleen in PDF-formaat verkocht. Die zijn uitsluitend voor gebruik van de koper bestemd. Afhankelijk van het gebied en schaal zijn er diverse formaten verkrijgbaar. Vermenigvuldigen van zowel de digitale als hardcopy zonder toestemming van het Planbureau is niet toegestaan.

Tabel 1. Prijsoverzicht per hardcopy  

Formaat

Kleur

Zwart-Wit

A4

SRD 70

SRD 30

A3

SRD 105

SRD 50

A2

SRD 150

SRD 75

A1

SRD 200

SRD 100

A0

SRD 270

SRD 135

*Overzicht prijs per afdruk (wijzigingen voorbehouden)

Tabel 2. Prijsoverzicht per softcopy

Formaat

Prijs

A4

SRD 140

A3

SRD 150

A2

SRD 220

A1

SRD 230

A0

SRD 270

*Overzicht prijs digitale kaart in Pdf-formaat (wijzigingen voorbehouden)

Voor de verkoop van kaarten wordt er als volgt onderscheid gemaakt:
1. Leden van de volksvertegenwoordiging (DNA, DR & RR) kunnen na legitimatie en overleg in aanmerking komen voor een gereduceerd bedrag en wel 75% van het normaal tarief (Tabel 1 en 2).
2. Studenten kunnen met een verklaring van de onderwijsinstelling waaraan zij studeren (brief van de opleiding) in aanmerking komen voor benodigde data m.b.t. hun onderzoek. Bestaande kaarten kunnen zij tegen een gereduceerd bedrag en wel 50% van het normaal tarief (Tabel 1 en 2).
3. Overheidsinstanties (Ministeries, parastatalen e.d. overheidsinstellingen etc.). Data uitwisseling vindt middels samenwerkingsovereenkomsten (MOU) plaats.
4. Voor buitenlandse studenten +10% en consultants +50% van het normaal tarief (Tabel 1 en 2)
5. Voor overige instituten, rechtspersonen, consultants, particulieren en individuen gelden de tarieven opgenomen in tabel 1 en 2.

*Vermenigvuldigen van zowel de digitale als hardcopy zonder toestemming van het Planbureau is niet toegestaan.

**Kaarten worden niet ter beschikking gesteld om elders te kopiëren/reproduceren

*** Aanvragen kunnen zowel via email als schriftelijk gedaan worden, waarna er een offerte wordt opgemaakt. Mailen naar de Directeur van het Planbureau (reysim@yahoo.com), met een cc naar het secretariaat (dirsps123@gmail.com), en Afdeling GIS en Remote Sensing (voormalig Tekenkamer, soerohardjo_my@hotmail.com). Gelieve bij de aanvraag rekening te houden met de tijd die nodig is voor het verzamelen van data en het vervaardigen van de kaarten.

****Prijzen zijn per ingaande 23 mei 2018 geldig bij een koers van USD 1 = SRD 7,50.

Kaartenbestand van het Stichting Planbureau Suriname