Deze publicatie bevat voor een groot deel de tekst van het macro-economisch kader van Jaarplan 2013, aangevuld met updates van bepaalde cijfers en een uitgebreider hoofdstuk over de productie en diensten sector. De evaluatie van de economie omvatte de periode 2007-2011. De voornaamste resultaten van dit product waren onder andere:

  • een geschatte groei van BBP voor 2012 van 4,4% en een projectie van 5,3% voor 2013 op  basis van de voorlopige cijfers  en assumpties van de sub sectoren in zowel de primaire, secundaire en tertiaire sectoren.
  • De inflatie in 2011 was vrij hoog te noemen, nl een jaareinde inflatie van 15,3% als gevolg van de devaluatie van de SRD in januari 2011.
  • Er was ook sprake van een koopkrachtdaling van ca. 7,5%, maar deze herstelde in 2012 en 2013 vanwege de lagere inflatie en de loonsverhoging in 2012 inclusief twk-uitbetalingen in 2013.
  • Uit de analyse van de verschillende sectoren blijkt dat o.a. de bouwmaterialen sector een boost heeft gekregen met de activiteiten van Grassalco.
  • De overheid is voornemens een nieuwe mijnbouwwet in te dienen bij het Parlement die gebaseerd is op de moderne ontwikkelingen.
  • In de mijnbouw sector, nam de productie van goud, olie en aluinaarde niet noemenswaardig toe in 2011 en 2012, terwijl de prijzen  heel gunstig waren.
  • De bosbouwsector maakt positieve ontwikkelingen mee ten aanzien van de productie en exporten.
  • De rijstsector boerde ook goed in 2011, de productie nam toe als gevolg van verbeterde infrastructuur en subsidies.

 

Klik hier om het document te openen:

Macro-Economische Verkenningen 2007-2013

Macro-Economische Verkenningen 2007-2013
Getagd op: