Rijst is niet aIleen hoofdvoedsel van de bevolking, maar vormt als sector een bijzonder
belangrijke peiler van de Surinaamse economie in termen van bijdrage aan Bruto en Netto
deviezenverdiensten, Bruto Nationaal Product en werkgelegenheid.
De betekenis van de sector voor de nationale economie is in de laatste 15 jaar ruim
afgenomen.
De verscheidene factoren die in beeld behoren te zijn, worden in betreffende discussies
doorgaans fragmentarisch benaderd. Deze studie beoogt daarom een bijdrage te leveren aan
een fundamentele discussie over het pad van oplossingen.
In dit streven hebben de Stichting Planbureau Suriname, het Rijst Instituut Suriname en het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij elkaar gevonden. Het Fonds Technische
Bijstand Particuliere Sector ondersteunde het initiatief en de partners togen aan het werk.
Het resultaat ligt thans voor U.

Klik hier om verder te lezen.

Onderzoek Rijstsector

Onderzoek naar bedrijfsomgevingsfactoren waaronder kostprijsontwikkelingen in de rijstsector
Getagd op: