Basistraining Results-Based Management (RBM) voor Overheidsstructuren in Suriname


Welkomstbrief

In het Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de Republiek Suriname, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in juni 2017, is officieel aangekondigd dat de Results-Based Management methode gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management en monitoring en evaluatie. Het ontwikkelingsplan bevat geformaliseerde plannen om het nationale planningssysteem te hervormen en te versterken, als een belangrijke inspanning om de institutionele capaciteit van het land te verbeteren en zodoende te werken naar het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om de planningscapaciteit bij het Planbureau te verbeteren, een gedecentraliseerd mechanisme van ministeriële plan units op te zetten en de capaciteit voor planning, die in eerdere projecten op het niveau van de lokale overheid was vastgesteld, verder op te bouwen.

Na goedkeuring van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het Nationaal Planbureau Suriname (NPO) gedetailleerde operationele plannen uitgewerkt. Het Planbureau werd door de Raad van Ministers belast met het coördineren van de hervormingen in 2017/18. Er is enige vooruitgang geboekt, in het bijzonder bij het operationeel maken van belangrijke planningsinstellingen en de lijnministeries, die nu basisprincipes en vormen van resultaatgericht management hanteren.

In het hervormingsproces wordt training benaderd als een belangrijk instrument om de doelstellingen van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 te bereiken. Er zijn drie hoofddoelgroepen geïdentificeerd: i) het hoogste niveau managers in de openbare dienst, ii) personeel van de (ministeriële) plan units en iii) afdelingshoofden en andere relevante managers en personeel in de openbare dienst. Het is de bedoeling om de trainingen in overeenstemming te brengen met de personeelsplannen en met andere aspecten van de operationele plannen die worden uitgevoerd, zodat de verwachte impact kan worden verkregen.

Ter ondersteuning van de operationele plannen zal het Planbureau jaarlijks een basiscursus van twee weken organiseren om de capaciteit van de operationele ministeriële plan units te versterken en een nationaal monitoring- en evaluatiemechanisme op te zetten. De training kan beginnen zodra het ‘personeelsplan’ en de feitelijke personeelsbezetting van de ministeriële plan units zijn afgerond. De training is erop gericht deelnemers te voorzien van:

de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de implementatie van de geplande hervormingen in het planningssysteem van Suriname en meer moderne en resultaatgerichte praktijken voor planning, budgettering, management, monitoring en evaluatie in de publieke sector van Suriname toe te passen, op basis van de vereiste gestandaardiseerde processen en indelingen die het kwaliteitscontrolesysteem ondersteunen.

De training is bedoeld voor medewerkers van de ministeriële plan units en hun tegenhangers binnen het Planbureau, die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van RBM in grote, complexe programma’s. Deelnemers krijgen de kans om met elkaar in contact te staan, ideeën en ervaringen uit te wisselen en een netwerk van overheidsplanners op te bouwen. Ook zullen medewerkers van ministeriële plan units leren om als een team te werken.

Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers als team:

  1. Een ministerieel jaarplan opstellen in overeenstemming met de doelen en resultaten van het nationale ontwikkelingsplan.
  2. Het technisch personeel van de respectieve ministeries bijstaan om de tweejaarlijkse planningscyclus en vereiste documenten klaar te maken.
  3. Het belang van resultaatgerichte monitoring begrijpen en bereid zijn om de tools voor planning, implementatie en monitoring en evaluatie in te zetten.

De training bestaat uit twee weken van intensieve, gestructureerde leersessies en praktische opdrachten. Voorafgaand aan de training is er een eendaagse voorbereidingssessie om de deelnemers bekend te maken met de Surinaamse planningsproducten die door het Planbureau zijn onwikkeld.

Voor deze training wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van papier. Alle trainings- en achtergrondmateriaal, aanmeldings- en evaluatieformulieren worden op de website van het planbureau geplaatst.  https://www.planningofficesuriname.com