Suriname is voor een groot deel bedekt met diverse typen bos, hetgeen impliceert dat bij vrijwel
alle ontwikkelingsgerichte activiteiten hier terdege rekening mee gehouden moet worden. Meer
nog, de totale ontwikkeling van Suriname is in principe afhankelijk van de plaats welke het bos
toebedeeld krijgt binnen onze nationale ontwikkelingsstrategie.
Het Amazone-regenwoud wordt door wetenschappers veelal beschreven als de longen van de
aarde. Dit kostbaar bezit van de mensheid is voor een deel in Surinaamse handen, of beter nog,
Suriname is onderdeel van de longen van de aarde. Dit zal in het licht van de globalisatie een
dubbele verantwoordelijkheid met zich meebrengen, aangezien exploitatie van het Amazone
regenwoud in de toekomst een internationale verantwoordelijkheid zal worden. In eerste instantie
zal Suriname daarin een leidende rol kunnen spelen, indien voldoende vooruit wordt gedacht en
indien de nodige voorbereidingen binnen het te voeren beleid worden getroffen.

Met deze studie wil de Stichting een bijdrage leveren aan het weergeven van de
ontwikkelingsmogelijkheden in de bosbouw. De gedachte van de dubbele verantwoordelijkheid,
die Suriname heeft ten opzichte van zichzelf en de wereldgemeenschap heeft bij de opbouw van
dit rapport centraal gestaan, aangezien de uitgewerkte scenario’s slechts door nationale en
internationale inspanning mogelijk zullen zijn. In deze publicatie wordt op de eerste plaats een
beeld verschaft van het ontwikkelingspotentieel van de bosbouwsector. De kwalitatieve indicatie
van het bosbouwpotentieel dat in de onderhavige studie wordt gegeven, dient met ondersteuning
van de overige actoren in de sector, nader te worden uitgewerkt om tot een verbetering te
geraken van het beleid op de lange termijn op het stuk van bosbouw en bosbeheer en zodoende
optimaal aan de ontwikkeling van de nationale economie bij te dragen.

De Stichting Planbureau Suriname bedankt een ieder, die heeft bijgedragen aan de
samenstelling van dit rapport.

 

Klik hier om het rapport te bezichtigen.

Agrarisch Potentieel - Bosbouw

Agrarisch Potentieel – Bosbouw