De update van april 2024 is gebaseerd op de voorlopige cijfers van 2020-2022 uit de nieuwe rebased reeks van het Algemeen Bureau voor de Statistiek van 2015-2022, met als basisjaar 2015. De periode 2023-2025 is geschat door het Planbureau. Met behulp van de beschikbare informatie van de bedrijfstakken, enkele assumpties en relevante beleidsmaatregelen per sector, zijn de schattingen uitgevoerd voor de baseline met het BBP model.

In 2021 was er nog sprake van  inkrimping van de economie met 2,4% als gevolg  van  afnemende  economische activiteit  door  de aanhoudende  covid -19 pandemie en  de financiële crisis met als gevolg en verdere koopkrachtdaling. In 2022  trok de economie weer wat aan met een  groei van 2.4%(ABS). De voolopige schatting voor 2023  is 1.5% en  de projectie voor 2024 en 2025 is respectievelijk 2.4% en 3.1%

Klik op de links hieronder om de BBP cijfers en hun toelichting te openen:

Explanatory note GDP update april 2024

BBP tabellen 2020-2025 april 2024

BBP update april 2024