De update van mei 2022 is gebaseerd op de nieuwe rebased reeks van het Algemeen Bureau voor de Statistiek van 2015-2020, met als basisjaar 2015. De periode 2021-2023 is geschat door het Planbureau. Met behulp van de beschikbare informatie, enkele assumpties en relevante beleidsmaatregelen per sector, zijn de schattingen uitgevoerd voor de baseline met het BBP model.

Het ABS produceert sinds december 2020 BBP cijfers volgens  het  statistisch raamwerk  “System of National Accounts 2008” (2008 SNA), en maakt thans ook gebruik van de International Standard Industrial classifications of all economic activities, Revision 4 (ISIC Rev 4). Bij de nieuwe rebased series vanaf 2015 is tevens een Supply en Use table geproduceerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar  de website van het ABS, (https://Statistics-Suriname.org)

Na de zware inkrimping van de economie in 2020 met ca. 15,9% (ABS), is de groei van 2021 geschat op

-3,3%  als gevolg van afnemende economische activiteit door  de aanhoudende  covid -19 pandemie in dat jaar, de financiële crisis en koopkrachtdaling.  Voor  2022 en 2023 wordt een lichte groei verwacht van respectievelijk 1,9% en 2,3%.

Klik op de links hieronder om de BBP cijfers en hun toelichting te openen:

Toelichting op de BBP projecties updates mei 2022

Update BBP Projecties Mei_2022

BBP update mei 2022