Korte uiteenzetting van het Mercosur Rapport

Naar aanleiding van het voornemen van Suriname om deel te nemen in de Mercosur overeenkomst, heeft de Stichting Planbureau Suriname eind 2013 besloten om een rapport op te stellen die een aanzet moet geven tot nadere studie van de handelsontwikkelingen tussen Suriname en Mercosur. De titel van het rapport is: Analyses of trade and trade barriers using WITS in the context of Suriname’s future participation in the Mercosur agreement.

Het hoofddoel van dit initiatief is om de handelsstromen tussen Suriname en de Mercosur landen te belichten en om inzage te verstrekken in de omstandigheden waaronder deze handel plaatsvindt. Het is in het Engels geschreven om de toegankelijkheid te verruimen. Onze deelname in regionale samenwerkingsverbanden legt ons de verplichting op om documenten te publiceren voor een breder publiek.

Dit rapport is bestemd voor instanties en personen die geïnteresseerd zijn in de handelsstromen tussen Suriname en de Mercosur landen, waaronder De Ministeries van Buitenlandse Zaken en Handel en Industrie en het bedrijfsleven. In dit rapport wordt aangegeven hoe de goederenhandel tussen Suriname en de Mercosur landen in 2012 heeft plaatsgevonden. Het geeft geen ontwikkelingen in de tijd weer maar beperkt zich tot een moment opname, omdat het de omstandigheden waaronder deze handel heeft plaatsgevonden wenst te benadrukken. In dit kader is getracht de aanwezige barrières te belichten.

De conclusie die getrokken wordt is dat de handel tussen Suriname en Mercosur marginaal is. De Mercosur markt is een zeer competitieve markt, vanwege de vele landen die tegen preferentiële voorwaarden producten kunnen leveren. Voor bevordering van de handel tussen Suriname en Mercosur is nader onderzoek noodzakelijk.

Handelsstromen tussen Suriname in Mercosur
Getagd op: