In de outlook 2023  is opgenomen een tabel met de macro-economische kerngegevens voor de jaren 2015 tot en met 2023. Daaruit blijkt, dat Suriname  te leiden heeft gehad van een ernstig tekort aan deviezen en financieringstekorten bij de overheid. Toen die niet verder door het buitenland werden gefinancierd, stapte men over op monetaire financiering, waardoor de deviezenvoorraad negatief werd beïnvloed en de koers steeg van 3,4 in 2015 naar 6,3 in 2016, 7,6 in 2017 en volgende jaren, 9,3 in 2020, en 21 sedert 2021. Door de depreciaties steeg  ook de inflatie. Andere componenten die bijdroegen aan de inflatie waren de internationale prijsstijging van energie, de indirecte belastingen en de loonkosten. De reële lonen daalden voortdurend en waren in 2021 minder dan de helft van het niveau in 2019. Omdat de inflatie na augustus 2021 (toename elektriciteitstarieven) beperkt bleef tot 2% per maand en de lonen begin 2022 met 17% werden verhoogd, is er nu voor het eerst sinds jaren, een kleine koopkrachttoename. Voor verdere koopkrachttoename is eerst groei van de reële export nodig. Zonder exportgroei zal een loonsverhoging slechts leiden tot depreciatie van de koers, dus  nogeens inflatie.

Behalve een baselinescenario is ook een optimistisch scenario doorgerekend.  In dat scenario leent de overheid in het buitenland voor de financiering van ontwikkelingsuitgaven, maar alleen voor projecten die zichzelf terugverdienen, die dus meer opleveren dan ze kosten. Daaruit kunnen dan rente en aflossingen worden betaald. Dit scenario levert economische groei op en toename van de koopkracht. Maar als de met leningen gefinancierde uitgaven niet leiden tot duurzaam hogere export, wordt het optimistische scenario een pessimistisch scenario met koopkracht beneden het baseline scenario. De scenario’s zijn doorgerekend met het Surya model van SPS. Voor meer informatie over de modellen, zie www.stuseco.nl

Klik op deze link voor het Outlook 2023 document.

Samenvatting Outlook 2023