Stichting Planbureau Suriname (SPS) heeft samen met het IGSR en STUSECO voor de derde maal een macro-economisch seminar georganiseerd in de periode 4 – 11 januari 2016 met een open seminar vrijdag op 8 januari, waar bijkans 130 personen hebben geparticipeerd. De opening is gedaan door de Vice President van Suriname. Het doel van dit seminar was educatief, daar hiermee beoogd werd om de condities voor evenwichtig financieelbeleid te bespreken. Tijdens dit seminar is met behulp van het Surya model een baseline scenario gepresenteerd om de participanten inzicht te geven in de huidige problematiek van de economie en de gevolgen bij ongewijzigd beleid. Voorts zijn enkele varianten gepresenteerd om te komen tot stabilisatie van de situatie. Er zijn 5 presentaties gehouden. Lees meer hierover in de bijlage. Download de bijlage Verslag Macro-Economic Seminar 4 tot 11 Jan16.