Onderliggend rapport is het resultaat van een onderzoek aangaande efficiënt beheer van het
oppervlaktewater van de Pararivier en haar zijkreken in het district Para. Het onderzoek is
verricht op aanvraag van de Bestuurdienst van het district.

Directe aanleiding waren klachten die het commissariaat bereikten van exploitanten en/of
eigenaren van vakantieoorden over het tekort aan badwater in de vakantieperiode. Juist dan
bezoekt een groot aantal toeristen de oorden voor verpozing.
Het is van eminent belang het waterniveau te beheersen om zodoende een uitspraak te kunnen
doen aangaande de toegankelijkheid van de recreatiegebieden in bepaalde perioden van het
jaar.
Met het oog hierop zijn de stroomgebieden van de Pararivier met haar zijkreken opgedeeld in
afzonderlijke sub-stroomgebieden, waarmee een overzichtelijk geheel wordt verkregen van de
waterstroom in de verschillende regio’s binnen het district.

Met de studie komen tevens een aantal kaarten waarop met name de natte en droge
infrastructuur is aangegeven, ter beschikking van onder andere de Bestuursdienst. Deze dienst
is dan beter in staat beleid te ontwikkelen voor verdere occupatie in het district op het gebied van
recreatiegebieden.

De Stichting Planbureau Suriname brengt dank uit aan alle instanties en personen, die hebben
bijgedragen tot de uitgave van deze publicatie.

 

Klik hier om het document te bezichtigen.

pararivier